Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Selmanurr

Sakarya Savaşı Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
İnönü'de ikinci kez yenilen Yunanlılar, ordularını güçlendirmek amacıyla kuvvetlerini artırmışlardı. Türk Ordusu ise henüz hazırlıklarını tamamlayamamış, yurdun bütün kaynaklarından faydalanma imkanını bulamamıştı. Ancak II. İnönü Savaşından sonra, Güney Cephesi kaldırılmış, Güney ve Batı cepheleri birleştirilmişti. Böylece Batı Cephesinde daha fazla kuvvet toplamak imkanı sağlanmıştı.
Yunanlılar, 10 Temmuz 1921'de iki ayrı cepheden taarruza geçerek Türk Ordusunu yok etmek istediler. Desteklenmiş kuvvetleriyle güçlü bir şekilde ilerlemeyi başardılar. Türk Ordusu, zor durumdan kendisini kurtarmak amacıyla Eskişehir'e kadar çekildi. Mustafa Kemal Paşa, 18 Temmuz 1921'de Batı Cephesi karargahına geldi ve durumu yakından görüp inceledi. Ordunun düzenlenip kuvvetlendirilmesi için, Sakarya'nın doğusuna kadar çekilmesini gerekli gördü. Bunun üzerine, Türk Ordusu, 25 Temmuz 1921'de taktik savunma yapmak amacıyla Sakarya'nın doğusuna çekildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları Sakarya'nın doğusuna çekilmekle askeri bakımdan büyük bir avantaj elde etti. Türk kuvvetleri için zor olsa da, Yunanlılar için daha zor olan bir durum oluşturuldu. Böylece, Türk kuvvetleri düşmanın gelişen taarruzlarının tehdidinden kurtarılmış, Sakarya'nın doğusunda yeniden düzenlenerek savunma gücü artırılmıştı. Yunanlılar ise mevzilerini genişletmişler, ulaştırma şartları zor bir arazide ilerlemek ve ikmal yapmak zorunda kalmışlardı.
Sakarya gerisine çekilme, halkın maneviyatı üzerinde ciddi bir sarsıntı oluşturmuştu ve Meclis'te de bunun belirtileri ortaya çıkmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın muhalifleri; "Ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor? Bu hareketin elbette bir sorumlusu vardır, o nerededir? Bu çok acı veren durumun ve yürekler acısı görünümün gerçek sorumlusunu ordunun başında görmek isterdik" diyerek Mustafa Kemal Paşaya dil uzatmaya başladılar. Büyük Millet Meclisi'nde ve dışarıda son çare ve son tedbir olarak Mustafa Kemal Paşa'nın ordunun başına geçmesinde fayda umulduğu yolunda bir kanaat oluştu. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, 4 Ağustos 1921'de Büyük Millet Meclisi'ne verdiği bir önerge ile Başkumandanlığı kabul ettiğini bildirdi ve ancak Meclis'in elindeki yetkileri de fiilen kullanmayı talep etti. Bu önerge üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın muhalifleri, kendisine Başkomutan ünvanını ve Meclis'in yetkilerini kullanmak hakkını önce vermek istemediler. Ancak ünvan ve yetki, 5 Ağustos 1921 tarihli kanunla tanındı.
Mustafa Kemal Paşa, 12 Ağustos 1921'de Polatlı'daki Cephe Karargahına giderek ordunun başına geçti. Cephede teftiş yaparken, attan düşerek birkaç kaburga kemiği kırıldı. Savaşı cephede yaralı ve kaburga kemiği sarılı bir şekilde idare etmek zorunda kaldı.
23 Ağustos'ta düşman ordusu ciddi olarak cephemize taarruz etti. Ordumuz. 100 kilometrelik cephe üzerinde cereyan eden meydan muharebesinde, düşmanın üstün kuvvetlerini ilk önce yıpratarak, taarruza devam etmekten yoksun bir hale getirdi. 23 Ağustos'tan 13 Eylül'e kadar gece gündüz aralıksız yirmi iki gün devam eden bu kanlı savaştan sonra, düşman ordusu mağlup ve perişan bir şekilde cepheyi terketti.
Sakarya Meydan Savaşı sonucu, askeri harekat yön değiştirmiştir. Sakarya, geri çekilme ve gerilemenin durdurulduğu ileri gidişin başladığı noktayı oluşturmuştur. Sakarya Zaferi, bütün memlekette günlerce süren coşkun sevinç gösterilerine ve heyecanlı kutlamalara vesile oldu. Meclis, 19 Eylül 1921'de kabul edilen bir kanunla, Türk Milletinin bir şükranı olarak Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşallık rütbesi ve Gazilik ünvanını verdi.
Sakarya Zaferi, dış ilişkilerimizde durumumuzun düzeltilmesine ve itibarımızın artmasına yardımcı oldu. 9 Haziran 1921'den beri Ankara'da Fransız temsilcisi Franklin Bouillon'la görüşmeler yapılmaktaydı. Bu görüşmeler, Sakarya zaferinden sonra, 20 Ekim 1921'de Ankara'da olumlu bir şekilde sonuçlanarak, Ankara İtilafnamesi adıyla tarihe geçen bir antlaşmayla noktalandı. Sakarya zaferi, askerlik ve politika bakımından da Kurtuluş Mücadelemizin önemli bir merhalesi oldu. Yunan ordusunun taarruz kabiliyeti kırıldı.
 

19 Eylül Atatürk’e 1921 yılında Mareşallik rütbesi ile gazilik unvanının verildiği gündür. 2002 yılında çıkarılan bir yasa ile ülkemizde her yıl 19 Eylül "Gaziler Günü" olarak kutlanmaktadır.


Sakarya Savaşı Resimleri

 • 6
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 3
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Sakarya Savaşı Sunumları

 • 2
  Önizleme: 2 yıl önce

  Sakarya meydan muhaberesi sunusu (ppx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ (23AĞUSTOS-13EYLÜL1921)Yunanlıların Ankara’yı hedef seçerek 23 ağustos 1921’de yeniden ilerlemeye başlamaları üzerine savaş başlamıştır.Mustafa Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır; o satıh bütün vatandır” şeklinde belirlediği Sakarya Meydan Muharebesi planlı 100 Km. genişliğinde bir cephede uygulanmış ve yapılan savunma savaşı sonunda Yunan ordusu büyük bir yenilgiye uğratılmıştır.

  2. Sayfa


  3. Sayfa
  SONUÇLARIYunan ordularının savunma gücü kırılmış ve savunma yapmak zorunda bırakılmıştır.Anadolu’nun Türk yurdu olduğu bir kez daha belgelenmiştir.Türk Ordusu 1683’teki II. Viyana bozgunundan beri süregelen geri çekilmesi sona ermiştir.

  4. Sayfa
  Türk Orduları saldırı gücüne ulaşmıştır.Mustafa Kemal’e GAZİLİK ve MAREŞALLİK unvanı verilmiştir.İtilaf Devletleri, TBMM’ye ateşkes ve yeni barış önerilerinde bulunmuşlardır.

  5. Sayfa
  SAKARYA ZAFERİ’NİN DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİİTALYANLAR ANADOLU’YU TAMAMEN BOŞALTTILARFRANSIZLARLA ANKARA ANTLAŞMASI İMZALANDI20 EKİM 1921KAFKAS CUMHURİYETLERİYLE KARS ANTLAŞMASI İMZALANDI13 EKİM 1921

  6. Sayfa
  KARS ANTLAŞMASI: (13Ekim1921) Sovyetler Birliğinin egemenliği altına giren Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri adına Sovyetler Birliği ile imzalanmış ve üç Cumhuriyet tarafından da onaylanmıştır.ÖNEMİ: Antlaşmayla Doğu sınırımızla ilgili bütün pürüzler ortadan kaldırılmıştır. Doğu sınırımız kesinleşmiştir.SİYASİ SONUÇLARI

  7. Sayfa


  8. Sayfa
  ANKARA ANTLAŞMASI (20Ekim1921)TBMM ile Fransa arasında imzalanmıştır. Antlaşmaya göre:Taraflar arasında savaş sona ermiştir.Türkiye Suriye sınırı, Hatay dışında bugünkü durumuna ulaşmıştır.İki ay içinde Fransa’nın Anadolu’daki askerlerini geri çekmesi kararlaştırılmıştır.İskenderun ve Hatay’da yeni bir özel yönetim kurulması kabul edilmiştir.

  9. Sayfa
  ÖNEMİFransa ile aramızdaki savaş sona ermiştir.İlk kez İtilaf Devletlerinden biri (Fransa) TBMM’nin kurduğu düzeni ve Misak-ı Milli’yi kabul etmiştir.Türkiye’nin güneyinde Irak’a kadar olan sınırı güvence altına alınmıştır.Güney cephesindeki birlikler barı cephesine kaydırılmıştır.

  10. Sayfa
  SORU Kütahya Eskişehir Savaşlarından sonra Türk ordusu geri çekilmiştir. Ordunun geri çekilişinin TBMM’de büyük tartışmalara yol açması üzerine Genel Kurmay Başkanlığı, bunun taktik gereği olduğunu açıklamıştır. Genel Kurmay Başkanlığının açıklamasını aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok destekler?A)Mustafa Kemal’e Başkomutanlık görevinin verilmesiB)Mudanya Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasıC)TBMM’nin yetkilerinin geçici olarak Mustafa Kemal’e verilmesiD)Bundan sonra yapılan savaşların kazanılmış olması. 2000 ÖO

Sakarya Savaşı Videoları

 • 3
  2 yıl önce

  Sakarya Meydan Muharebesi (1. harita)

 • 1
  2 yıl önce

  Sakarya Meydan Muharebesi 2 harita

Sakarya Savaşı Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Sakarya Savaşı Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)